Chọn ngành nào nếu học khối D01

Em học khối D01 điểm từ 25-27 thì học ngành nào?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 3 năm trước

Lựa chọn ngành