Tổng quan

Mã chuyên ngành: 8340410

Tốt nghiệp: Thạc sĩ

Hình thức tuyển sinh: xét tuyển

Ngành đào tạo: Quản lý kinh tế (Economic Management)

Thời gian : 2 năm hoặc 5,5 năm (Tích hợp)

Học phí: ~ 25 trđ/năm học

Viện Kinh tế và Quản lý

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký Thạc sĩ qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Tên chương trình: Quản lý kinh tế (Economic Management)

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Ngành: Quản lý kinh tế

Mã ngành: 8340410

Định hướng đào tạo: Ứng dụng

Bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ Quản lý kinh tế (Master of Art in Economic Management)

1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu tổng quát

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về quản lý kinh tế đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế;

Đào tạo người học có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có năng lực nghiên cứu và khả năng sáng tạo, có năng lực lý luận, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, có trách nhiệm nghề nghiệp, có khả năng thích nghi với môi trường làm việc để có thể làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

1.2 Mục tiêu cụ thể

Học viên tốt nghiệp Chương trình thạc sĩ Quản lý kinh tế có thể:

(1) Vận dụng được kiến thức cơ sở chuyên môn rộng nhằm thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực quản lý kinh tế để có khả năng làm việc độc lập;

(2) Làm chủ các kỹ năng nghề nghiệp và có những phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp;

(3) Làm chủ các kỹ năng xã hội cần thiết để có khả năng làm việc trong tập thể đa ngành, đáp ứng đòi hỏi của các đề án phát triển kinh tế liên quan tới nhiều ngành khác nhau;

(4) Vận dụng được các kiến thức để độc lập, tự chủ trong tổ chức thực hiện và giải quyết các vấn đề đa ngành, đa lĩnh vực, có năng lực khám phá và thử nghiệm kiến thức mới về quản lý kinh tế.

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

Tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức thi tuyển với ba môn thi là Toán cao cấp, Tiếng Anh và Kinh tế và quản lý đại cương.

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

Ngành đào tạo khác thuộc Viện Kinh tế và Quản lý