Xét tuyển tài năng

Em lưu phần xét tuyển tài năng sau ngày 12/7 mà hệ thống báo lưu thành công thì có đc chấp thuận ko ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!