Thư tự giới thiệu

Cho e hỏi năm nay xét hồ sơ được 2 nguyện vọng thì có 2 thư tự giới thiệu , và 4 thư của thầy cô ( 1 nguyện vọng 2 thư của 2 thầy cô ) phải không ạ. Em cảm ơn !

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!