Bố cục thư giới thiệu

Mặc dù ko có mẫu nhưng e xin hỏi bố cục thư tự giới thiệu và thư giới thiệu của gv cần đảm bảo những gì ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 2 năm trước

thư giới thiệu