Thư giới thiệu

Cho em hỏi thư giới thiệu của giáo viên có thể được viết bằng tiếng anh không ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!