Thời gian tuyển sinh Cao học vào tháng mấy? Hồ sơ như thế nào?

Cho mình hỏi đợt tuyển sinh cao học 2020 là vào tháng mấy thế bạn? Thời gian ôn và nộp hồ sơ là khi nào thế? Xin cảm ơn.

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 3 năm trước

Thạc sĩ