Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương muốn học Cao học khoa học dữ liệu có được không?

Thầy cô cho em hỏi: 

Em tốt nghiệp đại học ngoại thương nhưng muốn học Cao học khoa học dữ liệu thì có được không ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 10 tháng trước

Thạc sĩKhoa học dữ liệu