Thạc sỹ khoa học sau này có làm việc tại các doanh nghiệp được không? Có thể vừa đi làm ở công ty vừa theo học được không?

Cho em hỏi.

Thạc sỹ khoa học sau này có làm việc tại các doanh nghiệp được không, hay chỉ làm ở vị trí giảng dạy, nghiên cứu.

Em muốn làm tại các doanh nghiệp, nhưng em đủ điều kiện xét tuyển vào thạc sỹ khoa học, thạc sỹ kỹ thuật định hướng ứng dụng em thấy thì phải thi, em đang phân vân

Em đọc thấy chính sách học bổng thạc sỹ khoa học phải tập trung toàn thời gian tại trường, em lo không biết học thạc sỹ khoa học có thể đi làm ở công ty bên ngoài được không, em định vừa đi học vừa đi làm.

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 7 tháng trước

Thạc sĩ