Nộp hồ sơ diện xttn

Cho em hỏi nếu diện xttn phải nộp thêm kê khai thành tích tại Phòng tuyển sinh thì nộp cùng thời gian lúc nộp hồ sơ tại hội trường C2 hay là mình nộp giấy kê khai thành tích trước có đc không ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 8 tháng trước

tuyensinh