Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật)

em không có chứng chỉ ngoại ngữ và thi tnthpt chỉ được 6,4 môn tiếng anh thì có thể vào khoa này được không ạ 

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 11 tháng trước

tuyensinh