Môn chính nhân đôi là thế nào? Ngành nào không có môn chính? Ngành nào có môn chính nhân đôi (x2)?

Thầy cho em hỏi: 

Môn chính nhân đôi nghĩa là như thế nào? Những ngành nào có và không có môn chính ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 4 năm trước

Tính điểm xét tuyển