Cách tính điểm nếu thi bài kiểm tra tư duy vào ĐHBKHN

Cho em hỏi cách tính điểm vào trường ĐHBKHN nếu thi bài thi tư duy. 

Có áp dụng cả cách tính điểm của năm 2019 với các bạn thi TN THPT thông thường không?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!