có được xét điểm ưu tiên lẫn quy đổi điểm tiếng anh khi dùng bằng cấp tiếng anh (IELTS) không ạ

liệu có thể dùng bằng tiếng anh IELTS đêr được xét điểm ưu tiên lẫn quy đổi điểm tiếng anh không ạ. Em cũng muốn biết thêm về quy tắc đổi điểm IELTS sang điểm thi luôn ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!