Điểm cộng từ chứng chỉ IELTS khi đăng kí XTTN diện 1.3

Em đăng kí XTTN theo diện 1.3 bằng giải HSG và có thành tích phụ là IELTS và hsinh chuyên nhưng khi bấm xem điểm xét thì không thấy được cộng IELTS.

Em muốn xin hỏi xem có phải do chưa xác thực chứng chỉ nên em chưa được cộng vào điểm xét (trước phỏng vấn) và sau khi xác thực sẽ được cộng vào bù hay không hay có thể có trường hợp không được cộng,... 

Đồng thời em muốn hỏi về quy điểm ielts vào điểm cộng XTTN có thay đổi gì so với 2021 không ạ? Em xin cảm ơn thầy cô ạ!

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!