Cách thức phỏng vấn

Cho em hỏi về cách thức phỏng vấn trong phần xét tuyển tài năng hồ sơ ạ.

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 2 năm trước

Phương thức xét tuyển