Trúng tuyển thẳng vào ngành X nhưng em không thích thì em có phải học không?

Em chào chị, 

Em đã trúng tuyển thẳng vào ngành X nhưng em không thích thì em có phải học không?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!