Email của trường

Cho em hỏi em đã đỗ phương thức 1.3 rồi nhưng em chưa nhận được email của trường thì có làm sao không ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!