Thư giới thiệu

Cho em hỏi là thư giới thiệu của giáo viên có bắt buộc phải có thư của 2 giáo viên hay là chỉ cần 1 giáo viên là được rồi ạ?

Với cả cho em hỏi là thư tự giới thiệu bản thân thì cần phải viết những gì ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!