Thư giới thiệu

Cho em hỏi là thư tự giới thiệu bản thân và thư giới thiệu của thầy cô giáo thì bắt buộc là chữ viết tay hay có thể là bản word ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!