quên kí xác nhận khi phỏng vấn

ngày thi phỏng vấn, em có phỏng vấn nhưng quên kí xác nhận thì có ảnh hưởng gì không ạ?

Nếu có thì làm thế nào để khắc phục ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!