Phỏng vấn online

Em không có tài khoản Team for Work and School thì tham gia phỏng vấn online như thế nào ạ ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 11 tháng trước

Xét tuyển tài năng