Phỏng vấn diện xét tuyển theo hồ sơ

Em đã hoàn thành các bước đăng kí xét tuyển hồ sơ kết hợp phỏng vấn trong 18/04/2021 nhưng vẫn chưa nhận được email hồi âm của nhà trường.

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!