Nếu em có điểm TB 1 kì của 1 môn dưới 8.0 thì có vi phạm điều kết xét tuyển tài năng diện 1.3 không?

Em đang là học sinh lớp 11, chuẩn bị lên lớp 12. Trong thời gian gần đây, em có tìm hiểu các thông tin về phương thức Xét tuyển tài năng của trường để chuẩn bị cho năm tới.

Sau khi tìm hiểu về quy chế XTTN thì em vẫn chưa hiểu rõ lắm về điều kiện đăng kí xét tuyển diện 1.3.

Ở trang tuyển sinh của trường có ghi "có điểm TBC học tập các môn văn hóa (trừ 2 môn Thể dục và GDQPAN) từng năm học lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 đạt 8.0 trở lên".

Em đang có điểm TB các 4 kì lớp 10 và 11 đều trên 9.0 nhưng có 2 kì môn Văn dưới 8.0. Trong trường hợp này em có đủ điều kiện để xét tuyển không?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 1 năm trước

Xét tuyển tài năng