Lỡ đăng ký quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và kiểm tra tư duy

Em lỡ mất đợt đăng ký quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và kiểm tra tư duy vừa rồi thì liệu trường còn có đợt hai không ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 1 năm trước

đăng kí xét tuyển 2022