Đăng kí xét tuyển bằng bài thi đgtd như thế nào

Theo hướng dẫn của các trường đh thì yêu cầu đăng kí online theo thông báo của đhbkhn vậy đăng kí như thế nào

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 1 năm trước

đăng kí xét tuyển 2022