lấy tài khoản nào để đăng nhập ạ

khi em vào trang dangkytuyensinh thì được yêu cầu đăng nhập. Em đã thử lấy tài khoản đăng nhập trên trang ts.hust để đăng nhập nhưng không được thì em phải sử dụng tài khoản nào hoặc đăng kí ở đâu ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 3 năm trước

Đăng ký xét tuyển 2021