Hsg cấp tỉnh giải kk có đủ điều kiện xét tuyển diện 1.3 không ạ?

Hsg cấp tỉnh giải kk có đủ điều kiện xét tuyển diện 1.3 không ạ?

https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/huong-dan-dang-ky-tuyen-sinh-2021-xet-tuyen-tai-nang-theo-ho-so

E tìm hiểu trong link này không thấy ghi bắt buộc giải ba tỉnh trở lên ạ !

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!