em mới đăng kí thi bài đánh giá tư duy, đã thanh toán tiền mà em để nhầm ảnh hồ sơ của người khác có sửa được không ạ?

em mới đăng kí thi đánh gí tư duy, đã thanh toán tiền mà ảnh hồ sơ để nhầm ảnh người khác giờ có sửa được không ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 1 năm trước

Điểm chuẩn