chứng nhận tình nguyện

giấy chứng nhận tham gia tình nguyện của em là bản điện tử, do chương trình gửi qua mail, hiện tại em chỉ giữ bản pdf thì có cần in ra để gửi không ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

1 trong số 1 đánh giá câu hỏi này hữu ích!