Về mã ME-NUT, sau 2 năm mà đủ điều kiện sang học ở Nhật thì học phí sẽ tính thế nào?

Em muốn hỏi chút về mã ME-NUT.

Sau 2 năm mà đủ điều kiện sang học DH ở Nhật thì học phí sẽ tính như thế nào ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!