trong hồ sơ tuyển thẳng em đã nộp chứng chỉ ielts rồi

em muốn hỏi cách để được miễn học tiếng anh

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Vũ Tuấn Kiệt

Vũ Tuấn Kiệt

Gửi 2 tuần trước

Miễn học phần