kì thi đánh giá tư duy

có cuốn sách nào đại học Bách Khoa Hà Nội phát hành cho kì thi đánh giá tư duy không?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Đinh Thị Diệu

Đinh Thị Diệu

Gửi 2 tuần trước

2022