Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội buộc phải dừng tổ chức Kỳ thi đánh giá tư duy (dự kiến diễn ra vào ngày 15/7/2021). Đây là một điều đáng tiếc đối với Nhà trường và thí sinh có nguyện vọng tham gia Kỳ thi này.

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ tiến hành hoàn trả khoản lệ phí tham dự Kỳ thi đánh giá tư duy (250.000đ) cho toàn bộ thí sinh đăng ký và đã nộp lệ phí qua ViettelPay.

Đối với thí sinh đã có tài khoản ViettelPay, phía Viettel sẽ hoàn trả lệ phí nói trên theo thông tin thí sinh đã gửi trên GG Form trước đây, từ ngày 01/9/2021.

Đối với thí sinh chưa có tài khoản ViettelPay, bắt đầu từ 26/8/2021, phía Viettel sẽ liên hệ để hướng dẫn cập nhật, hoàn thiện thông tin trên hệ thống để thực hiện hoàn trả lệ phí.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội mong nhận được sự phối hợp từ phía thí sinh để việc hoàn trả lệ phí được diễn ra thuận lợi và nhanh chóng.