Căn cứ công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2021 và công văn 3353/BGDĐT-GDĐH ngày 10/8/2021, Trường ĐHBK Hà Nội thông tin chi tiết về phương thức xét tuyển các thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp hoặc thí sinh tự do như sau:

1. Đối tượng

- Thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào Trường ĐHBK Hà Nội đợt chính thức năm 2021, không dự thi tốt nghiệp năm 2021 (cả 2 đợt), được xét đặc cách tốt nghiệp; 

- Thí sinh tự do, đã tốt nghiệp THPT từ năm 2020 trở về trước, đã đăng ký xét tuyển vào Trường ĐHBK Hà Nội đợt chính thức năm 2021, không thể dự thi các môn trong tổ hợp xét tuyển năm 2021 (cả 2 đợt). 

2. Hình thức xét tuyển

Xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn:

- Sử dụng hình thức xét tuyển tương tự diện 1.1, 1.2 và 1.3 như trong Đề án tuyển sinh 2021 của Trường ĐHBK Hà Nội đã công bố. Thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng;

- Tham gia phỏng vấn đánh giá năng lực do Trường ĐHBK tổ chức.

Đề án tuyển sinh 2021 của Trường có thể tham khảo tại link sau đây: https://www.hust.edu.vn/de-an-tuyen-sinh

3. Đăng ký xét tuyển, hình thức phỏng vấn, lệ phí xét tuyển

a) Đăng ký xét tuyển

- Đăng ký online theo link: https://dangkytuyensinh.hust.edu.vn/

- Thời hạn đăng ký: từ 30/8/2021 đến 12/9/2021

b) Hình thức phỏng vấn

- Phỏng vấn online trên nền tảng Microsoft Teams;

- Thời gian phỏng vấn: từ 13/9/2021 đến 19/9/2021 (cụ thể sẽ thông báo sau)

- Nội dung phỏng vấn: sẽ được gửi đến thí sinh theo địa chỉ email đăng ký

4. Thông báo kết quả và xác nhận nhập học

- Kết quả xét tuyển sẽ được công bố trước 26/9/2021;

- Thí sinh trúng tuyển cần làm thủ tục xác nhận nhập học theo thời hạn được Nhà trường quy định.

5. Ngành/CTĐ và chỉ tiêu xét tuyển

- Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào các ngành/CTĐT của Trường ĐHBK Hà Nội theo mã xét tuyển đã được công bố trong Đề án tuyển sinh 2021;

- Tổng chỉ tiêu xét tuyển: dự kiến 35 chỉ tiêu.