Năm 2020 trường ĐHBK Hà Nội sẽ tuyển sinh khoảng 6930 chỉ tiêu cho 57 mã xét tuyển thuộc các ngành và chương trình đào tạo.

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 2020

(1) Xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia (85 - 90% tổng chỉ tiêu)

Gồm các phương thức:

 1. Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 (50-60%) cho các ngành/chương trình đào tạo có tổ hợp xét tuyển A00, A01, B00, D01, D07, D26, D28 và D29 và;
 2. Xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm Bài kiểm tra tư duy (30-35%) cho các ngành/chương trình đào tạo có tổ hợp xét tuyển A19 và A20.

(2) Xét tuyển tài năng (10-15% tổng chỉ tiêu)

Gồm các phương thức:

 1. Xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
 2. Xét tuyển thẳng dựa trên các chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level và IELTS và;
 3. Xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn

Năm 2020, trường ĐHBK Hà Nội áp dụng hình thức xét tuyển thẳng dựa trên các chứng chỉ quốc tế SAT, ACT và A-Level cho tất cả các ngành/chương trình đào tạo. Riêng đối với các thí sinh có chứng chỉ IELTS quốc tế 6.5+ (hoặc chứng chỉ tiếng Anh khác tương đương) được đăng ký xét tuyển thẳng vào các ngành Ngôn ngữ Anh.

Đối với hình thức xét tuyển dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn, những thí sinh sau đây có thể đăng ký dự tuyển:

Bảng 1. Các ngành tuyển thẳng theo môn thi HSG

Bảng 2. Điều kiện tuyển thẳng theo các chứng chỉ quốc tế

II. CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý

 • Từ 15/6/2020 đến hết ngày 30/6/2020 (gia hạn đến hết 5/7/2020): Mở đăng ký tham dự bài kiểm tra tư duy trên hệ thống http://ts.hust.edu.vn
 • Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 12/7/2020: Mở đăng ký xét tuyển tài năng trên hệ thống http://ts.hust.edu.vn
 • Trước 15/7/2020: Thông báo kết quả sơ tuyển tham dự Bài kiểm tra tư duy
 • Trước 20/7/2020: Thông báo kết quả xét hồ sơ năng lực
 • Trước 26/7/2020: Phỏng vấn thí sinh diện xét tuyển theo hồ sơ năng lực
 • Sau 01/8/2020: Công bố kết quả xét tuyển tài năng (cho cả 3 phương thức)
 • 15/8/2020: Tổ chức Bài kiểm tra tư duy

th 14 Xem thêm: [Bản tóm tắt] Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 (.PDF) th 14