Trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố ngưỡng yêu cầu đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển tài năng năm 2021. Theo đó, ngưỡng yêu cầu đối với thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, A-Level, IELTS) năm 2021 như sau

Mã xét tuyển

Chứng chỉ / Ngưỡng yêu cầu

A-Level

ACT

(36)

SAT

(1600)

IELTS Academic

IT1, IT-E10

PUM range ≥ 96 (Toán A*)

 

≥ 1520

(Toán ≥ 770)

 

IT2, IT-E6, IT-E7,

IT-E15, EE2

PUM range ≥ 95 (Toán A*)

 

≥ 1460

(Toán ≥ 770)

 

IT-EP

 

≥ 32

(Toán ≥ 32)

≥ 1400

(Toán ≥ 750)

 

BF2, EE-E8, EE-E18, EE-EP, ET1, ET-E4, ET-E5, ET-E9, ET-E16, IT-EP, ME1, ME-E1, MI1, MI2, TE-E2

PUM range ≥ 90 (Toán A)

 

≥ 1400

(Toán ≥ 750)

 

BF1, BF-E12, CH1, CH2, CH-E11, ED2, EV1, EM2, EM3, EM5, EM-E13, EM-E14, HE1, MS1, MS-E3, ME2, TE2, TE3, TE-EP, FL1, FL2

PUM range ≥ 80 (Toán A)

 

FL1, FL2: tiếng Anh A*

 

≥ 1340

(Toán ≥ 700)

 

ET-LUH, ME-NUT, ME-LUH, TROY-IT

PUM range ≥ 70 (Toán B)

 

≥ 1270

(Toán ≥ 640)

 

FL1, FL2

 

 

 

≥ 7.0

EM1, EM2, EM4, TROY-BA

 

 

 

≥ 6.0

EM3, EM5, EM-E13

 

 

 

≥ 7.0

EM-E14

 

 

 

≥ 7.5

 

Ngưỡng yêu cầu điểm chứng chỉ quốc tế được sử dụng cho năm tuyển sinh 2021, ngưỡng yêu cầu điểm chứng chỉ quốc tế 2022 dự kiến sẽ được công bố trong đề án tuyển sinh năm 2022.