Trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố ngưỡng yêu cầu đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển tài năng năm 2021. Theo đó, ngưỡng yêu cầu đối với thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, A-Level, IELTS) năm 2021 như sau

Mã xét tuyển

Chứng chỉ / Ngưỡng yêu cầu

A-Level

ACT

(36)

SAT

(1600)

IELTS Academic

IT1, IT-E10

PUM range 96 (Toán A*)

 

1520

(Toán 770)

 

IT2, IT-E6, IT-E7,

IT-E15, EE2

PUM range 95 (Toán A*)

 

1460

(Toán 770)

 

IT-EP

 

32

(Toán 32)

1400

(Toán 750)

 

BF2, EE-E8, EE-E18, EE-EP, ET1, ET-E4, ET-E5, ET-E9, ET-E16, IT-EP, ME1, ME-E1, MI1, MI2, TE-E2

PUM range 90 (Toán A)

 

1400

(Toán 750)

 

BF1, BF-E12, CH1, CH2, CH-E11, ED2, EV1, EM2, EM3, EM5, EM-E13, EM-E14, HE1, MS1, MS-E3, ME2, TE2, TE3, TE-EP, FL1, FL2

PUM range 80 (Toán A)

 

FL1, FL2: tiếng Anh A*

 

1340

(Toán 700)

 

ET-LUH, ME-NUT, ME-LUH, TROY-IT

PUM range 70 (Toán B)

 

1270

(Toán 640)

 

FL1, FL2

 

 

 

7.0

EM1, EM2, EM4, TROY-BA

 

 

 

 6.0

EM3, EM5, EM-E13

 

 

 

 7.0

EM-E14

 

 

 

7.5

 

Ngưỡng yêu cầu điểm chứng chỉ quốc tế được sử dụng cho năm tuyển sinh 2021, ngưỡng yêu cầu điểm chứng chỉ quốc tế 2022 dự kiến sẽ được công bố trong đề án tuyển sinh năm 2022.

loading...