Mã ACT, SAT dành cho thí sinh tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo quốc tế.

Theo quy định về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, những thí sinh có:

  1. Chứng chỉ A-Level
  2. Chứng nhận kết quả SAT (Scholastic Assessment Test);
  3. Chứng nhận kết quả ACT (American College Testing) 

Hồ sơ gồm:

  1. Phiếu đăng ký tuyển thẳng (theo mẫu  TẢI TẠI ĐÂY ).
  2. 02 ảnh chân dung cỡ 4x6cm.
  3. 02 phong bì dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh (hoặc phụ huynh).
  4. Bản photo và yêu cầu các Trung tâm Khảo thí gửi kết quả A-Level, SAT, ACT về Phòng Tuyển sinh - Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hiện tại, Đại học Bách khoa Hà Nội đã được Cambridge cấp quyền truy cập kết quả A-level, Tổ chức ACT cấp mã là 7851 và College Board cấp mã SAT là 7740. 

TS.HUST.EDU.VN