Lịch tập trung và thi cao học Đợt 1.2019

THÔNG BÁO

Lịch tập trung và thi tuyển cao học đợt 1 năm 2019

Phòng tuyển sinh xin thông báo tới các ứng viên thi tuyển cao học đợt 1 năm 2019 về lịch tập trung thi tuyển đợt 1 như sau:

TT

Nội dung

Ngày

Thời gian

Địa điểm

1

Tập trung nghe phổ biến quy chế thi và nhận thẻ dự thi

22.03.2019

08h30

Hội trường tầng 10 - Thư viện Tạ Quang Bửu

2

Thi môn toán

23.03.2019

06h45

Nhà D9

3

Thi môn cơ sở

23.03.2019

13h00

Nhà D9

4

Thi môn ngoại ngữ

24.03.2019

06h45

Nhà D9

            Thí sinh xem danh sách phòng thi tại website ts.hust.edu.vn và sdh.hust.edu.vn vào ngày 20.03.2019.

            Xin cảm ơn

loading...