Hướng dẫn điều chỉnh Nguyện vọng đăng ký Xét tuyển tài năng năm 2024
  • Thời gian điều chỉnh: Từ 25/5 đến hết ngày 02/6/2024
  • Số lần điều chỉnh: Không giới hạn số lần điều chỉnh, dữ liệu xét tuyển sẽ là dữ liệu thí sinh điều chỉnh lần cuối cùng trong thời gian trên
  • Hình thức điều chỉnh: Online trên hệ thống đã đăng ký, https://tsa.hust.edu.vn/xttn
  • Mục tiêu điều chỉnh: Căn cứ theo thành tích đạt được của mình, căn cứ theo kết quả dự báo của Nhà trường về số lượng hồ sơ đăng ký vào một số ngành siêu "Hot" gồm các mã IT1, IT2, EE2, ET1, MS2 đang rất đông; Thí sinh điều chỉnh NV đã đăng ký để có cơ hội trúng tuyển sớm vào ĐH Bách khoa Hà Nội cao nhất
  • Nguyên tắc xét tuyển: Xét từ NV1 đến NV3 (đối với diện 1.1 và 1.2), từ NV1 đến NV2 (đối với diện 1.3), thí sinh trúng tuyển ở NV nào thì sẽ dừng ở NV đó. Nếu không trúng tuyển tại NV1 thì sẽ chuyển xuống NV2; Nếu không trúng tuyển tại NV2 thì sẽ chuyển xuống NV3. Không phân biệt điểm chuẩn giữa các nguyện vọng.
  • Nguyên tắc điều chỉnh: Để có thể nhận được một suất trúng tuyển sớm vào ĐH Bách khoa HN bằng phương thức XTTN, thí sinh cân nhắc điều chỉnh lại những NV mà mình đã đăng ký trên Hệ thống. Đặc biệt đối với các thí sinh đang đăng ký NV2 hoặc NV3 thuộc 5 mã trên, các em nên cân nhắc để điều chỉnh lại các NV này. Thí sinh nên lựa chọn lại chương trình học khác có mức điểm thưởng bằng hoặc cao hơn chương trình hiện tại để có có cơ hội trúng tuyển cao nhất. Chi tiết về mức điểm thưởng như sau.
Hình 1. Các chương trình được cộng 5 điểm thưởng
Hình 2. Các chương trình được cộng 10 điểm thưởng

-          Các bước thực hiện điều chỉnh NV:

1.      Đăng nhập vào Hệ thống

2.      Chọn Xét tuyển tài năng

3.      Chọn Bước 5 Đăng ký Xét tuyển tài năng

4.      Chọn diện XTTN đã đăng ký

5.      Điều chỉnh NV bằng cách xóa NV cũ, Chọn NV mới

6.      Bấm Hoàn thành

Hình 3. Giao diện Hệ thống đăng ký

Hình 4. Giao diện điều chỉnh NV diện 1.2

Hình 5. Giao diện điều chỉnh NV diện 1.3