Hướng dẫn Đăng ký/Đăng nhập ts.hust.edu.vn

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI / ĐĂNG NHẬP

Đăng ký/Đăng nhập tại ts.hust.edu.vn dễ dàng bằng các cách sau:

1. Đăng ký thường

Bước 1: Bạn hãy nhấp chuột vào Phần đăng nhập ở Góc bên phải, trên cùng của website

Bước 2: Chọn Đăng ký ngay, ở bên dưới

Bước 3: Nhập vào các ô thông tin 

  • Họ tên: Họ tên đầy đủ của bạn (sẽ hiển thị khi Đăng nhập)
  • Email: Hòm thư bạn hay sử dụng
  • Mật khẩu: Hãy chọn mật khẩu dễ nhớ, dễ thuộc (Bạn cần nhập mật khẩu này 2 lần giống nhau)
  • Mã captcha: Chính là dãy các chữ - số (viết liền nhau, không viết hoa). Bạn có thể đổi Captcha khác cho dễ nhìn hơn bằng cách ấn vào 

Bước 4: Đăng ký thành công

Ấn "Đăng ký" để gửi đi.

Một pop-up báo Đăng ký thành công. Bạn sẽ thấy phần Quản lý thông tin của mình ở góc Đăng nhập