Chi tiết bản tóm tắt và bản đầy đủ đề án tuyển sinh đại học chính quy trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2020.

XEM THÊM:

Điều chỉnh đề án tuyển sinh

Thực hiện công văn số 2031/ BGDĐT-GDĐH ngày 06/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh 2020 trong tình hình dịch Covid-19, Trường ĐHBK Hà Nội điều chỉnh đề án tuyển sinh 2020 như sau:

Điều chỉnh chỉ tiêu các phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi:

Phương thức

Chỉ tiêu đã ban hành

Chỉ tiêu điều chỉnh

Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT 2020

50 - 60% tổng chỉ tiêu toàn trường

70 - 75% tổng chỉ tiêu toàn trường

Xét tuyển kết hợp dựa trên kết quả môn toán, lý, hóa của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 và Bài kiểm tra tư duy, theo tổ hợp A19, A20

30 - 35% tổng chỉ tiêu toàn trường

15 - 20% tổng chỉ tiêu toàn trường

 

 

th 14 [Bản tóm tắt] Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 (.PDF) th 14

th 14 [Bản đầy đủ] Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 (.PDF) th 14

 

loading...