Đặc điểm chung là các chương trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn quốc tế, định hướng ngành rộng, cung cấp các kiến thức nền tảng và cốt lõi, chú trọng các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và khả năng thích ứng của người học trong môi trường quốc tế. 

GIỚI THIỆU CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI

NĂM 2019

Mô hình đào tạo

Sinh viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có nhiều lựa chọn về ngành học và hướng phát triển nghề nghiệp theo nguyện vọng và năng lực cá nhân. Mô hình đào tạo của Trường được đổi mới theo hướng tích hợp, linh hoạt và hội nhập quốc tế, hỗ trợ tốt nhất cho người học phát triển sự nghiệp của mình.

Sinh viên theo học chương trình Cử nhân có thể tốt nghiệp đại học trong thời gian 4 năm, bao gồm Cử nhân kỹ thuật, Cử nhân khoa học (ngành Hóa học), Cử nhân nhóm ngành Kinh tế-Quản lý và Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh.

Tuy nhiên, hầu hết sinh viên của Trường đều lựa chọn Chương trình tích hợp Cử nhân-Thạc sĩ (5,5 năm) hoặc Cử nhân-Kỹ sư (5 năm) với mong muốn có được các kiến thức chuyên môn sâu, năng lực chuyên môn vững chắc để trở thành các kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật, nhà quản lý, doanh nhân, giảng viên đại học, nhà nghiên cứu, vv.

(MÃ TRƯỜNG BKA)

Mức học phí

Chương trình đào tạo

Đặc điểm chung là các chương trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn quốc tế, định hướng ngành rộng, cung cấp các kiến thức nền tảng và cốt lõi, chú trọng các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và khả năng thích ứng của người học trong môi trường quốc tế.  

Chương trình đào tạo Cử nhân kỹ thuật có mục tiêu và nội dung được xây dựng theo hướng kiến thức nền tảng cơ bản, kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để có thể thích ứng tốt với lĩnh vực rộng của ngành học, chú trọng đến năng lực thiết kế và phát triển hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật. Chương trình chuyển tiếp từ Cử nhân kỹ thuật lên Kỹ sư gồm các kiến thức chuyên môn sâu theo lĩnh vực ứng dụng của ngành học.

Các chương trình tiên tiến được giảng dạy bằng tiếng Anh với các ngành: Kỹ thuật Cơ điện tử; Kỹ thuật Ô tô; Khoa học và Kỹ thuật vật liệu; Công nghệ thông tin (ICT); Kỹ thuật Điều khiển, tự động hóa và hệ thống điện; Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông và Kỹ thuật y sinh.

Danh mục dưới đây gồm các ngành và các chương trình đào tạo của Trường

TT

Tên ngành/chương trình đào tạo

Mã xét tuyển

Chương trình đào tạo

(Liên hệ Khoa/Viện

hoặc Tải về PDF)

1

Kỹ thuật Cơ điện tử

ME1

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

2

Kỹ thuật Cơ khí

ME2

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

3

Kỹ thuật Ô tô

TE1

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

4

Kỹ thuật Cơ khí động lực

TE2

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

5

Kỹ thuật Hàng không

TE3

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

6

Chương trình tiên tiến Cơ điện tử

ME-E1

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

7

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô

TE-E2

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

8

Kỹ thuật Điện

EE1

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

9

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

EE2

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

10

Chương trình tiên tiến Điều khiển-Tự động hóa và Hệ thống điện

EE-E8

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

11

Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

ET1

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

12

Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông

ET-E4

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

13

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh

ET-E5

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

14

Chương trình đào tạo Hệ thống nhúng thông minh và IoT 

ET-E9

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

15

CNTT: Khoa học Máy tính

IT1

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

16

CNTT: Kỹ thuật Máy tính

IT2

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

17

Chương trình tiên tiến Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo 

IT-E10

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

18

Công nghệ thông tin Việt-Nhật

IT-E6

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

19

Công nghệ thông tin Global ICT

IT-E7

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

20

Toán-Tin

MI1

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

21

Hệ thống thông tin quản lý

MI2

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

22

Kỹ thuật Hóa học

CH1

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

23

Hóa học

CH2

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

24

Kỹ thuật in

CH3

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

25

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược 

CH-E11

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

26

Kỹ thuật Sinh học

BF1

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

27

Kỹ thuật Thực phẩm

BF2

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

28

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm

BF-E12

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

29

Kỹ thuật Môi trường

EV1

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

30

Kỹ thuật Vật liệu

MS1

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

31

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Vật liệu

(Vật liệu thông minh và Nano)

MS-E3

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

32

Kỹ thuật Nhiệt

HE1

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

33

Kỹ thuật Dệt - May

TX1

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

34

Vật lý kỹ thuật

PH1

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

35

Kỹ thuật hạt nhân

PH2

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

36

Công nghệ giáo dục 

ED2

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

37

Kinh tế công nghiệp

EM1

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

38

Quản lý công nghiệp

EM2

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

39

Quản trị kinh doanh

EM3

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

40

Kế toán

EM4

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

41

Tài chính - Ngân hàng

EM5

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

42

Chuyên ngành tiên tiến Phân tích Kinh doanh 

EM-E13

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

43

Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật & Công nghệ

FL1

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

44

Tiếng Anh chuyên nghiệp Quốc tế

FL2

Chi tiết - TẢI VỀ PDF

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

TT Tên chương trình đào tạo Mã xét tuyển
1  Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản)    - Chương trình đào tạo chi tiết ME-NUT
2  Cơ khí-Chế tạo máy - ĐH Griffith (Úc)    - Chương trình đào tạo chi tiết ME-GU
3  Cơ điện tử - ĐH Leibniz Hannover (Đức)      - Chương trình đào tạo chi tiết ME-LUH
4  Điện tử-Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức)    - Chương trình đào tạo chi tiết ET-LUH
5  Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc)    - Chương trình đào tạo chi tiết IT-LTU
6  Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand)    - Chương trình đào tạo chi tiết IT-VUW
7  Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble (Pháp)    - Chương trình đào tạo chi tiết IT-GINP
8  Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria (New Zealand)    - Chương trình đào tạo chi tiết EM-VUW
9  Quản lý công nghiệp-Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - ĐH Northampton (Anh)    - Chương trình đào tạo chi tiết EM-NU
10  Quản trị kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ)    - Chương trình đào tạo chi tiết TROY-BA
11  Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ)    - Chương trình đào tạo chi tiết TROY-IT

Nếu bạn cần tư vấn MIỄN PHÍ. Hãy liên hệ tới Phòng Tuyển sinh

 Chat trực tuyến bằng cách:

Truy cập Link: m.me/tsdhbk

Hoặc quét mã QR CODE bằng Camera/ứng dụng trên điện thoại:

 

QR Code