Còn 3 ngày 15 giờ 24 phút 21 giây Đăng ký
CN lúc 17:00

Trước 10/7: Gửi giấy báo dự thi Kỳ thi đánh giá tư duy

Trực tuyến trên tsa.hust.edu.vn Hiển thị bản đồ
Miễn phí

Chi tiết

Trước 10/7: Gửi giấy báo dự thi Kỳ thi đánh giá tư duy

Đăng ký trực tuyến trên tsa.hust.edu.vn

Xem hướng dẫn tại: https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/huong-dan-dang-ky-ky-thi-danh-gia-tu-duy-nam-2022

loading...