Còn 8 ngày 4 giờ 51 phút 41 giây Đăng ký
Thứ 6 lúc 08:00

15/5 - 15/6: Đăng ký kỳ thi đánh giá tư duy

Trực tuyến trên tsa.hust.edu.vn Hiển thị bản đồ
Thu phí

Chi tiết

15/5 - 15/6: Đăng ký kỳ thi đánh giá tư duy trực tuyến trên tsa.hust.edu.vn

Xem hướng dẫn tại: https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/huong-dan-dang-ky-ky-thi-danh-gia-tu-duy-nam-2022

loading...