Còn 3 ngày 13 giờ 56 phút 46 giây Đăng ký
CN lúc 17:00

15/4 - 10/7: Mở đăng ký xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ GD&ĐT (diện 1.1)

https://dangkytuyensinh.hust.edu.vn/ Hiển thị bản đồ
Miễn phí

Chi tiết

15/4 - 10/7: Mở đăng ký xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ GD&ĐT (diện 1.1)

1/ Đăng ký online: Từ 15/4 đến 31/5/2022

Thí sinh truy cập website: dangkytuyensinh.hust.edu.vn

2/ Đăng ký thông qua hình thức gửi Hồ sơ cứng qua các Sở GD&ĐT (Thí sinh liên hệ nộp tại các trường THPT): Từ 15/4 đến 10/7/2022

Các bài viết hướng dẫn:

loading...