Sự kiện sắp tới

Sự kiện đã diễn ra

TH5

31

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

TH3

07

Trực tuyến trên Facebook

Trực tuyến trên Facebook

TH1

09

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

TH10

12

Địa điểm Online hoặc Offline tùy sự kiện

Địa điểm Online hoặc Offline tùy sự kiện

TH7

05

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

TH6

28

Phòng Tuyển sinh - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Phòng Tuyển sinh - Nhà D7, Tầng 2, P202-204, Số 1, Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

TH6

21

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

TH6

20

Phòng Tuyển sinh - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Phòng Tuyển sinh - Nhà D7, Tầng 2, P202-204, Số 1, Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

TH5

10

Trực tuyến trên Microsoft Teams

Trực tuyến trên Microsoft Teams. Link tải: https://products.office.com/vi-vn/microsoft-teams/download-app

TH4

12

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

TH3

20

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

TH2

04

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

TH1

12

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
loading...