Sự kiện sắp tới

Sự kiện đã diễn ra

TH7

15

Trực tuyến trên tsa.hust.edu.vn

Trực tuyến trên tsa.hust.edu.vn

TH7

10

Trực tuyến trên dangkytuyensinh.hust.edu.vn

https://dangkytuyensinh.hust.edu.vn/

TH7

10

Trực tuyến trên tsa.hust.edu.vn

Trực tuyến trên tsa.hust.edu.vn

TH6

19

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

TH6

15

Trực tuyến trên dangkytuyensinh.hust.edu.vn

https://dangkytuyensinh.hust.edu.vn/

TH5

31

Trực tuyến trên dangkytuyensinh.hust.edu.vn

https://dangkytuyensinh.hust.edu.vn/

TH5

31

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

TH3

07

Trực tuyến trên Facebook

Trực tuyến trên Facebook

TH1

09

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

TH10

12

Địa điểm Online hoặc Offline tùy sự kiện

Địa điểm Online hoặc Offline tùy sự kiện

TH7

05

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

TH6

28

Phòng Tuyển sinh - Đại học Bách Khoa Hà Nội

Phòng Tuyển sinh - Nhà D7, Tầng 2, P202-204, Số 1, Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

TH6

21

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
loading...