Sự kiện sắp tới

TH5

31

15.4 - 31.5: Mở đăng ký xét tuyển tài năng 2022

Thứ 3 17:00 Còn 10 ngày 14 giờ 33 phút 37 giây

Trực tuyến trên dangkytuyensinh.hust.edu.vn

https://dangkytuyensinh.hust.edu.vn/

TH6

15

15/4 - 15/6: Đăng ký quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ

Thứ 4 17:00 Còn 25 ngày 14 giờ 33 phút 37 giây

Trực tuyến trên dangkytuyensinh.hust.edu.vn

https://dangkytuyensinh.hust.edu.vn/

TH6

19

15/6 - 19/6: Phỏng vấn xét tuyển HS năng lực (diện 1.3)

CN 17:00 Còn 29 ngày 14 giờ 33 phút 37 giây

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

TH7

10

Trực tuyến trên dangkytuyensinh.hust.edu.vn

https://dangkytuyensinh.hust.edu.vn/

TH7

10

Trước 10/7: Gửi giấy báo dự thi Kỳ thi đánh giá tư duy

CN 17:00 Còn 50 ngày 14 giờ 33 phút 37 giây

Trực tuyến trên tsa.hust.edu.vn

Trực tuyến trên tsa.hust.edu.vn

TH7

15

15/5 - 15/6: Đăng ký kỳ thi đánh giá tư duy

Thứ 6 08:00 Còn 55 ngày 5 giờ 33 phút 37 giây

Trực tuyến trên tsa.hust.edu.vn

Trực tuyến trên tsa.hust.edu.vn

Sự kiện đã diễn ra

TH5

31

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

TH3

07

Trực tuyến trên Facebook

Trực tuyến trên Facebook

TH1

09

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

TH10

12

Địa điểm Online hoặc Offline tùy sự kiện

Địa điểm Online hoặc Offline tùy sự kiện

TH7

05

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

TH6

28

Phòng Tuyển sinh - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Phòng Tuyển sinh - Nhà D7, Tầng 2, P202-204, Số 1, Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

TH6

21

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

TH6

20

Phòng Tuyển sinh - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Phòng Tuyển sinh - Nhà D7, Tầng 2, P202-204, Số 1, Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

TH5

10

Trực tuyến trên Microsoft Teams

Trực tuyến trên Microsoft Teams. Link tải: https://products.office.com/vi-vn/microsoft-teams/download-app

TH4

12

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

TH3

20

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

TH2

04

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

TH1

12

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
loading...