Bạn thắc mắc về thông tin tuyển sinh?
HƯỚNG DẪN
TRA CỨU
ĐẠI HỌC
0848683408
SAU ĐẠI HỌC
0938683407
Truy cập nội dung luôn

(TX1) Kỹ thuật Dệt - May
18 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: TX1 | Chỉ tiêu: 200 | Điểm trúng tuyển 2018: 20.0
(PH1) Vật lý kỹ thuật
18 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: PH1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 150 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 20.00
(PH2) Kỹ thuật hạt nhân
18 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: PH2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 20.00
(ED2) Công nghệ giáo dục
19 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: ED2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 |
(EM1) Kinh tế công nghiệp
20 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EM1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 20.00
(EM2) Quản lý công nghiệp
20 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EM2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 20.00
(EM3) Quản trị kinh doanh
20 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EM3 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 20.70
(EM4) Kế toán
20 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EM4 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 60 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 20.50
(EM5) Tài chính - Ngân hàng
20 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EM5 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 20.00
(EM-E13) Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh
21 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EM-E13 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 | Ngành mới tuyển sinh 2019
(FL1) Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật & Công nghệ
22 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: FL1 |Chỉ tiêu tuyển sinh: 150 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 21.00
(FL2) Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế
23 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: FL2 |Chỉ tiêu tuyển sinh: 60 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 21.00

Tuyển sinh chung Tuyển sinh chung

Tin nổi bật Tin nổi bật

Video Video

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 4 4 1 1 3
Đang online: 701
Hôm nay: 11631
Trong tuần: 75668
Trong tháng: 196760