Bạn thắc mắc về thông tin tuyển sinh?
HƯỚNG DẪN
TRA CỨU
ĐẠI HỌC
0848683408
SAU ĐẠI HỌC
0938683407
Skip to Content

(TX1) Kỹ thuật Dệt - May
18 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: TX1 | Chỉ tiêu: 200 | Điểm trúng tuyển 2019: 21.88
(PH1) Vật lý kỹ thuật
18 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: PH1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 150 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 22.10
(PH2) Kỹ thuật hạt nhân
18 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: PH2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 20.00
(ED2) Công nghệ giáo dục
19 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: ED2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 | Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019: 20.60
(EM1) Kinh tế công nghiệp
20 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EM1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 21.90
(EM2) Quản lý công nghiệp
20 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EM2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 22.30
(EM3) Quản trị kinh doanh
20 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EM3 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 23.30
(EM4) Kế toán
20 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EM4 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 60 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 22.60
(EM5) Tài chính - Ngân hàng
20 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EM5 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 22.50
(EM-E13) Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh
21 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EM-E13 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 | Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019: 22.00
(FL1) Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật & Công nghệ
22 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: FL1 |Chỉ tiêu tuyển sinh: 150 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 22.60
(FL2) Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế
23 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: FL2 |Chỉ tiêu tuyển sinh: 60 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 23.20
(BF-E12) Chương trình tiên tiến Kỹ thuật thực phẩm
19 tháng 07, 2019
Mã xét tuyển: BF-E12 | Chỉ tiêu: 30 | Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019: 23.00
(CH-E11) Chương trình tiên tiến kỹ thuật Hóa dược
20 tháng 07, 2019
Chương trình tiên tiến kỹ thuật Hóa dược (CH-E11) | Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019: 23.10

 

Visitor Tracking Visitor Tracking

1 2 3 1 1 3 6
User Online: 145
Total today: 600
Total in week: 0
Total in month: 64601