Ngành đào tạo THẠC SĨ
Vật lý kỹ thuật (Engineering Physics)

Tổng quan

  • Mã chuyên ngành: 8520401
  • Tốt nghiệp: Thạc sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc Thi tuyển (Toán cao cấp, Tiếng Anh và Vật lý cơ sở)
  • Ngành đào tạo: Vật lý kỹ thuật (Engineering Physics)
  • Thời gian: 1,5 năm hoặc 5,5 năm (Tích hợp)
  • Học phí: ~ 25 trđ/năm học trđ/toàn thời gian học
  • Viện Vật lý Kỹ thuật

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký Thạc sĩ qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Tên chương trình: Vật lý kỹ thuật (Engineering Physics)

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Ngành: Vật lý kỹ thuật

Mã chuyên ngành: 8520401

Định hướng đào tạo:

- Ứng dụng

- Nghiên cứu

Bằng tốt nghiệp:

- Thạc sĩ kỹ thuật (đối với định hướng ứng dụng)

- Thạc sĩ khoa học (đối với định hướng nghiên cứu)

1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

a. Đào tạo nhân lực trình độ cao, nâng cao dân trí, nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

b. Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dung khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có kiến thức cơ sở nâng cao về Vật lý và Kỹ thuật; có phương pháp tư duy hệ thống, có kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở vững chắc; có khả năng nâng cao trình độ giảng dạy ở bậc phổ thông và đại học;

Mục tiêu cụ thể

A. Theo định hướng ứng dụng:

Kết thúc khóa học, học viên ngành Vật lý kỹ thuật theo định hướng ứng dụng có những năng lực sau:

a. Có kiến thức cơ sở nâng cao và các kiến thức về khoa học kỹ thuật đáp ứng nhu cầu xã hội, nâng cao kỹ năng thực hành, sử dụng thành thạo một số thiết bị hiện đại tại các cơ sở sản xuất. Khối kiến thức đại học giúp người học có kiến thức nền tảng thích ứng tốt với những công việc về khoa học kỹ thuật, sử dụng các công cụ hiện đại để thu thập, phân tích dữ liệu, tham gia thiết kế và đánh giá các giải pháp kỹ thuật;

b. Có kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết, khả năng tự học và nâng cao trình độ để thành công trong nghề nghiệp, có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích;

c. Có kỹ năng xã hội cần thiết, khả năng sử dụng ngoại ngữ để làm việc hiệu quả trong nhóm và trong môi trường quốc tế;

d. Có năng lực tham gia thiết kế, khả năng hình thành ý tưởng để thiết kế, xây dựng, đưa ra giải pháp kỹ thuật trong nghiên cứu và sản xuất;

B. Theo định hướng nghiên cứu:

Kết thúc khóa học, học viên chuyên ngành Vật lý kỹ thuật theo định hướng nghiên cứu có những năng lực sau:

a. Có kiến thức cơ sở chuyên môn rộng và vững chắc để thích ứng tốt với những công việc phù hợp lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ cao. Khối kiến thức đại học giúp người học có kiến thức nền tảng thích ứng tốt với những công việc về khoa học kỹ thuật, sử dụng các công cụ hiện đại để thu thập, phân tích dữ liệu, tham gia thiết kế và đánh giá các giải pháp kỹ thuật, có khả năng nâng cao trình độ giảng dạy ở bậc phổ thông và đại học;

b. Có kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết, khả năng tự học và nâng cao trình độ để thành công trong nghề nghiệp, có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích;

c. Có kỹ năng xã hội cần thiết, khả năng sử dụng ngoại ngữ để làm việc hiệu quả trong nhóm và trong môi trường quốc tế;

d. Có năng lực tham gia thiết kế, khả năng hình thành ý tưởng để thiết kế, xây dựng, đưa ra giải pháp kỹ thuật trong nghiên cứu và sản xuất;

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

- Tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức thi tuyển với ba môn thi là Toán cao cấp, Tiếng Anh và Vật lý cơ sở.

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

loading...