Ngành đào tạo THẠC SĨ
Toán Tin (Mathematics and Informatics)

Tổng quan

  • Mã chuyên ngành: 8460117
  • Tốt nghiệp: Thạc sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc Thi tuyển (Toán cao cấp, Tiếng Anh và Đại số tính toán)
  • Ngành đào tạo: Toán Tin (Mathematics and Informatics)
  • Thời gian: 1,5 năm hoặc 5,5 năm (Tích hợp)
  • Học phí: ~ 25 trđ/năm học trđ/toàn thời gian học
  • Viện Toán ứng dụng và Tin học

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký Thạc sĩ qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Tên chương trình: Toán Tin (Mathematics and Informatics)

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Ngành: Toán Tin

Mã chuyên ngành:

Định hướng đào tạo: Nghiên cứu

Bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ khoa học

1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu chung

Tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao ngành Toán Tin đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế; Đào tạo thạc sỹ có kiến thức vững về các chuyên ngành Toán ứng dụng, Cơ sở toán cho tin học, kế thừa và phát huy ở mức cao hơn năng lực mức đại học chuyên ngành toán tin: hiểu biết và làm chủ các cơ sở toán học cần thiết, có kiến thức chuyên ngành nâng cao về một số mô hình ứng dụng toán học và tin học, vững về lý thuyết và có kỹ năng thực hành tốt trong triển khai thuật toán và tính toán khoa học, tiếp cận đến các hoạt động nghiên cứu khoa học;

Đào tạo các chuyên gia toán – tin có trình độ chuyên môn cao, có năng lực nghiên cứu và khả năng sáng tạo, vận dụng kiến thức giải quyết các vấn đề lý thuyết hoặc thực tế, có khả năng giảng dạy bậc đại học, thích nghi và đáp ứng hiệu quả yêu cầu của xã hội trong quá trình toàn cầu hóa hoặc tiếp tục học tập và nghiên cứu ở trình độ cao hơn.

1.2 Mục tiêu cụ thể

Kết thúc khóa học, học viên chuyên ngành Toán Tin theo định hướng nghiên cứu có những năng lực sau:

1. Có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững chắc, đủ năng lực tham gia giải quyết các vấn đề liên quan trong lĩnh vực toán ứng dụng hoặc khoa học máy tính;

2. Năng lực giảng dạy các môn Toán − Tin và diễn đạt tốt các vấn đề ứng dụng Toán – Tin.

3. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp: phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích tốt; hòa nhập được trong môi trường quốc tế

4. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và hội nhập trong môi trường quốc tế

5. Khả năng tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức và tự nghiên cứu khoa học. Khả năng tìm tòi các vấn đề thực tiễn, vận dụng kiến thức và các thành tựu khoa học kỹ thuật sáng tạo để giải quyết các vấn đề thực tế.

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

- Tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức thi tuyển với ba môn thi là Toán cao cấp, Tiếng Anh và Đại số tính toán.

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

loading...